Arîzona

Aug 29, 2019

Bo Emrayê

di kozika evînê de kûzekûza dil e

tenêtî di paxilê de dikayê

ferek im

dilopek im

xwêdana paleyê navrojê

li gelawêjê

tenê me

tune me

ez dibêjim zo

tu dibêjî na

bimire Arîzona

neponijim ez ê

bi ti tiştekî de

neaxivim ez ê

bi ti êşekê re

tenê nargîlê bikişînim

û hesretê bikişkişînim

ji dil ez ê bikişînim

bi dûmana j’dilê xwe

ez ê dûristanê hilweşînim

na

na

bimire A-RÎ-ZO-NA

Kovara W, hejmar 40, Rêbendan/Reşemî, 2012, rp 9