Komara Îslamî û komkujiya Kurdan a 1979’ê, Qarna û Qelatan

Şahidiya Wêneyan

HEWILDANA TÊKBIRINA AZADIYA RAMANÊ YA LI TIRKIYEYÊ