Êvarên bavê xwe ji bîr neke
Bêhna ecûran jî
Bi serde rengê qeresiyan, yên spî
Tu car ji bîr neke
Gava tu meşiyayî ber bi mezelê bavê xwe ve
Di tahma êvaran de…

Bila her roj êvar be ji te re
Di tahma bêhna zaroktiya te de

Êvargehekê ji xwe re ava bike
Di qûçê seyidvanan de 
Benda be benda be benda be
Heta bi qep qeba xwe mêkewek
Ber bi ruhê te ve hilkişe û bêje
Êvar e êvar e êvar e

Lê 
Tu car ji bîr neke
Her bajar ne Mêrdîn e, êvaran…
Êvar e!