Arîzona

Bo Emrayê di kozika evînê de kûzekûza dil e tenêtî di paxilê de dikayê ferek im dilopek im xwêdana paleyê…