Stêrkên Di Kefa Destê Min De

Rûniştîme li ber deryayê

Heyv çardehî ye li jor

Ez li te û heyvê difikirim dor bi dor

Ezman tijî ye bi stêrkan

Destê xwe direj dikim wan

Bişîrinek li ser rûyê min

Gazî TE dikim:

“Dînê zû!

Were!

Bilezîn!

Min ji te re stêrkan kom kir.

Wan bigre!

Berî ku bişemitin

Ji kefa destê min…”

                           Lîzabon, Tîrmeh 2015

Ronî Stêrk